David Mikula

GRAND PRINC MEDIA používá systém PublicMC pro několik online magazínů. Je snadný k používání a jsme prakticky pány svého webu.